ถอดบทเรียนทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

เรียนรู้หลักการทำ Digital Transformation ทั้ง 5

  • Competition : ข้าใจการแข่งขันที่เปลี่ยนไป Disruption, Disruptive Technology, Disruptive Innovation และ Platform Business

  • Customer Experience (CX) : เรียนรู้การตลาดยุคดิจิทัลด้วยแนวคิด Customer Experience และ MarTech (Marketing Technology)

  • Data : Data จุดเริ่มต้นในการทำ Digital Transformation

  • Innovation : สร้าง Innovation ที่ไม่ได้มองแค่โมเดลธุรกิจในปัจจุบัน

  • Transformation in Action : ถอดรหัสความสำเร็จ ที่ไม่ใช่แค่ Transformation แต่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่

ดูตัวอย่างหนังสือใหม่ได้ ที่นี่

หนังสือ Digital Transformation in Action ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2022 มีวางจำหน่ายในรูปแบบ E-Book แล้ววันนี้ ที่นี่

จาก ... หลักการทั้ง 5 ในหนังสือ Digital Transformation in Action และโมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ทั้ง 9 ขั้นตอน ในหนังสือ Digital Transformation Canvas

สู่. .. การลงมือเปลี่ยนธุรกิจจริงด้วย Digital Transformation Compass เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ด้วย 3 แนวคิด ได้แก่ Digital Maturity Assessment, Digital Transformation Model, Digital Transformation Metrics

หนังสือเล่มใหม่ โดย พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือ ติดอันดับหนังสือขายดี BEST SELLER ในร้านหนังสือชั้นนำ

หนังสือใหม่ชุด Digital Transformation ทั้ง 3 เล่ม โดย พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล


  • ประสบการณ์โดยตรงในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Digital Transformation ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs Startup และองค์กรภาครัฐ มากว่า 12 ปี

  • วิทยากรด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 300 องค์กร วมถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

  • ดูประวัติเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คำนิยม

"จากพฤติกรรมผู้บริโภคและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี CEO หรือผู้นำขององค์กรในยุคนี้ควรมีความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนธุรกิจในด้านต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆ เรียนรู้และเข้าใจทีละขั้นตอนในการเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวและการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน"

ขัตติยา อินทรวิชัย

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

“เข้าถึง ลึกซึ้ง เข้าใจง่าย” Digital Transformation in Action จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างสิ้นเชิง นี่คือหนังสือที่ทุก CEO ต้องอ่าน"

รศ. ดร. สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย

อาจารย์กลยุทธ์การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"เมื่อทุกสิ่งต้องแปรเปลี่ยน น้อยคนนักที่จะพร้อมต่อการรับมือ หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบ Why ที่ต้องปรับ What ที่ต้องเปลี่ยน How เริ่มอย่างไร และ Who ใครบ้างที่ต้องร่วมเป็นตัวเร่งสำหรับการเปลี่ยนแปลง ในยุค Digital นี้"

ดร.การดี เลียวไพโรจน์

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา FutureTales Lab by MQDC

"เป็นหนังสือคู่มือที่ให้ความรู้ทางด้าน Digital Transformation ว่าคืออะไรและต้องเตรียมตัวอย่างไร สำหรับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มจากผู้นำที่มองเห็นว่า Digital Technology มิใช่แค่เรื่องการลงทุนทาง IT แต่ต้องเป็นระดับยุทธศาสตร์ขององค์กร"

บุญคลี ปลั่งศิริ

อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"ผู้นำจำนวนมากรู้ว่าจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ทราบชัดเจนว่าโลกเปลี่ยนไปถึงไหนและต้องปรับตัวอย่างไร หนังสือเล่มนี้นอกจากจะจุดประกายให้เห็นความท้าทายต่อสิ่งใหม่ๆ รอบตัวแล้ว ยังชี้ชัดถึงช่องทางในการเตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน"

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ร้านภูฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"การเติบโตแบบก้าวกระโดดของโลก Digital ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจ Dynamics ของ Disruptive Innovations และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี"

บรรณ เกษมทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

"หนังสือเล่มนี้ออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมมาก ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี ถามตนเองว่าคุณจะถูก Disrupt หรือคุณจะลุกขึ้นมา Transform ธุรกิจของคุณ เพื่อความอยู่รอดดีล่ะ"

เพ็ญศรี สุธีรศานต์

ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

“เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เขียน ที่จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจแนวคิดธุรกิจยุคใหม่ ที่มีการนำ Big Data มาผสมผสานกับ Design Thinking อย่างลงตัว เพื่อสร้างมูลค่าให้ธุรกิจยุค Digital ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมั่งคง”

รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ

อาจารย์ประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อดีต ผู้อำนวยการหลักสูตร Global Mini MBA และ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

NEWS

สุทธิชัย live! Digital Transformation Canvas

บุกตลาด E-commerce ในยุคใหม่ด้วย Data Insight ใครๆก็ทำได้

Thai e-Commerce Association

8 สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ และ 5 เรื่องต้องระวัง หากอยากทำ Digital Transformation ให้สำเร็จ

Brand Buffet

ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ Step-by-Step ด้วย Digital Transformation Canvas [ Techsauce ]

สรุปการเสวนา “Digital ยารักษาโควิด SME” ในงานจุฬาฯ ธุรกิจพิชิต Covid-19 ครั้งที่ 5

SE-ED Book Center #Live เสวนา Digital Transformation In Action

ดูยังไงว่าธุรกิจไหนจะ “รอด” ในยุคดิจิทัล

DIGITAL TRANSFORMATION กับบริษัทจดทะเบียนไทย (ตอนที่1)

ไทยรัฐ ออนไลน์ : ไม่เปลี่ยน ไม่รอด! New Business Normal หลังวิกฤติโควิด-19

Suthichai Live : Digital Transformation in Action!